Vrienden van

 

Trommel- en Fluiterkorps “Heide” Swalmen is een financieel gezonde vereniging.

Gemeentelijke subsidies worden beperkter, waardoor het moeilijker wordt om een goede financiële basis te behouden.

Gelukkig beschikken wij over een club Vriend van, die ons met hun jaarlijkse bijdrage ondersteunen. En dat voelt heel goed!

Uitbreiding Club.

In het verleden werden bedrijven benaderd voor sponsoring van evenementen.
Voor een bepaald bedrag werd tijdens het evenement reclame voor dat bedrijf gemaakt.

Door teruglopende bezoekersaantallen, en ook minder evenementen, zijn in onze ogen revenuen van reclame uitingen voor bedrijven té beperkt om daarvoor sponsorgeld te vragen.
Dat is dan ook de reden geweest om bedrijven niet meer specifiek te vragen voor sponsoring.

Wel zouden wij hen graag verwelkomen bij onze Club Vrienden van het Fluiterkorps, kort gezegd Vriend van.

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 35 (meer, dat mag natuurlijk altijd!) is men al Vriend.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL65 RABO 015.03.17.263 t.n.v. TFK Heide Swalmen.

Door deze extra inkomsten heeft het korps wat meer armslag en kunnen ook de noodzakelijke investeringen in instrumentarium, muziek en opleidingen worden gedaan.