Trommel- en Fluiterkorps “Heide”

 

En zo is het allemaal begonnen….

In de na-oorlogse jaren beleefde het verenigingsleven in Swalmen een bloei als nooit tevoren het geval was. Na het einde van de tweede wereldoorlog begon een nieuw tijdperk. In deze na-oorlogse sfeer is op 9 oktober 1945 de Mariabuurt “Heide” opgericht en in dit klimaat ontwikkelde zich het Trommel– en Fluiterkorps ‘Heide’ tot een volwassen vereniging. Als exacte oprichtingsdatum van het Trommel-en Fluiterkorps ‘Heide’ wordt algemeen aanvaard 29 oktober 1947.

Rond die tijd namen onder andere Sef Bruijnen, Thei van den Groenendal, Pierre Geraedts en Jan Beurskens het initiatief om met elkaar wat muziek te gaan maken met trommels en fluiten.
Op dat moment konden ze echter niet vermoeden dat deze onderneming zou leiden tot een muziekgezelschap dat uiteindelijk zou uitgroeien tot een Trommel- en Fluiterkorps met een landelijke reputatie en zelfs met nationale en internationale faam.
Vanaf het allereerste begin heeft de Mariabuurt ‘Heide’ een allesbepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van het korps.
Hoewel het huidige korps al gedurende decennia zelfstandig is en hun leden rekruteert uit heel Swalmen beschouwen veel mensen het Trommel-en Fluiterkorps nog steeds als een “Heier” aangelegenheid.

Geschiedenis voorzitters

Engelbert Wijnands was naast een van de mede-oprichters ook de eerste voorzitter van het Trommel-en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen gedurende de periode van 1947 – 1968.

Jeu Langen nam het in 1966 van hem over en bleef aan het roer tot 1968.

Piet Engels nam vervolgens de voorzittershamer over en leidde het korps van 1968 tot 1972.

In 1972 kwam Thei Heuvelmans, beter bekend als ‘Den Drökker” de gelederen versterken. Met veel gevoel voor inzet, tact, wijsheid, gevoel voor vernieuwing, liefde voor muziek en zeker liefde voor het korps, droeg hij gedurende zijn periode van voorzitterschap een dikke steen bij aan de groei, bloei en successen van het Trommel-en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen.

Ton Beurskens was het die in 1989 de hamer weer overnam van Thei Heuvelmans om deze vervolgens over te dragen aan Wim Leijendekkers

Wim Leijendekkers stond op geheel eigen wijze 24 uur per dag gereed voor het korps. Niets was hem te veel. Onder zijn aanvoering zijn de nodige succes behaald. Wim Leijendekkers heeft het voorzitterschap met verve gedragen en heeft ons korps naar ongekende hoogte gebracht. Tijdens de jaarvergadering van 15 maart 2013 heeft Wim Leijendekkers het voorzitterschap neergelegd na een periode van maar liefst 22 jaar.
Een unicum in de geschiedenis binnen Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen.

Op 16 Augustus 2013 was het de beurt aan Frans van Dael. Tijdens de ledenvergadering on maart 2017 is Frans gestopt als voorzitter en heeft de functie van penningmeester aanvaard.
Vanaf die tijd vervult Esther Julicher-Hovens de functie van voorzitter ad-interim.

♫ Engelbert Wijnands 1947 – 1966
♫ Jeu Langen 1966 – 1968
♫ Piet Eggels 1968 – 1972
♫ Thei Heuvelmans 1972 – 1988
♫ Ton Beurskens 1989 – 1991
♫ Wim Leijendekkers 1991 – 2013
♫ Frans van Dael 2013 – 2017
♫ Esther Julicher-Hovens (a.i. voorzitter) 2017 –

Geschiedenis dirigenten

Vanaf 1948 was de muzikale leiding in handen van Gerard Gijzen

In 1968 nam Leo Sitzen de dirigeerstok van Gerard Gijzen over en bouwde voort aan de muzikale kwaliteiten binnen Trommel-en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen. Na 2 jaar droeg Leo Sitzen uiteindelijk de dirigeerstok over aan Jacques Berghs welke zich dirigent van “Heide” Swalmen mocht noemen gedurende de periode van 1970 tot en met 1974. In 1974 werd Wiel Janssen aangesteld als nieuwe dirigent van het korps. Gedurende de 6 jaar dat hij dirigent was werd als absoluut hoogtepunt het Nederlands Kampioenschap behaalt in Breda. Uiteindelijk gaf Wiel Janssen de dirigeerstok in 1981 over aan Gerrit Janssen. et Gerrit Janssen aan het roer zijn de nodige successen door het korps behaald zowel op individueel vlak (solistenconcoursen) als met het voltallige korps. Zijn enthousiasme, drang tot perfectie en een geweldig muzikaal inzicht hebben ertoe geleid dat het korps zich in de hoogste afdeling heeft weten staand te houden tot heden en hebben bijgedragen aan de naam en faam die het korps heeft vergaard. Een korps met verve, een korps met onzettend veel kwaliteit en waar spelen op een hoog niveau maar vooral het spelen met plezier centraal staat.

♫ Gerard Gijzen 1948 – 1968
♫ Leo Sitzen 1968 – 1970
♫ Jacques Berghs 1970 – 1974
♫ Wiel Janssen 1974 – 1980
♫ Gerrit Janssen 1981 –  2016
♫ Stef Bazelmans 2017 –

Geschiedenis tambour-maîtres

De tamboer-maître word vaak gezien als boegbeeld van het muziekkorps. Het zijn deze personen die ervoor zorgen dat het korps een rotsvast geheel vormt vol zelfvertrouwen. Rechte rijen, mooi bochtenwerk en een gediciplineerd korps is waar zij voor zorgen tijdens diverse parades en marcheerwedstrijden. Ook Heide Swalmen heeft zo haar geschiedenis van Tamboer- maîtres. Onderstaand treft men een overzicht aan van de tamboer-maîtres die ons korps naar de nodige successen hebben geleid.

 

♫ Piet Eggels 1947  –  1964
♫ Anton Bruijnen 1964  –  1966
♫ Frans Eggels 1966  –  1970
♫ Germie Slabbers 1968  –  1976
♫ Jan Geraedts 1976  –  1979
♫ Lilan Wijnands 1976  –  1982
♫ Joep Heuvelmans 1982  –  1990
♫ Anita Heugen 1990  –  2000
♫ Jelle Philippi 1995  –  1998
♫ Michiel Voorzee 2000  –  2007
♫ Jean Keulers 2009  –  2011