Privacybeleid

 

In het kader van de nieuwe AVG wet ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR ) genoemd, die vanaf 25 Mei 2018 van toepassing is hebben we ons Privacy Statement aangepast

In dit Privacy Statement lichten we toe hoe Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen omgaat met uw persoonsgegevens.

Het Privacy Statement geldt voor alle klanten van Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen en de gebruikers van de website van Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen.
Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
We zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen, gevestigd aan adres, 6071 ?? Swalmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.heideswalmen.nl
Swalmzicht 7
6071 HL Swalmen
0475-503565
info@heideswalmen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heideswalmen.nl

, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam (2 jaar) (voor planning en facturatie)
– Adresgegevens (2 jaar) (voor planning en facturatie)
– Telefoonnummer (2 jaar) (voor planning en facturatie)
– E-mailadres  (2 jaar) (voor planning en facturatie)

Delen van persoonsgegevens met derden

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heideswalmen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ins via info@heideswalmen.nl

Wijzigingen

Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Statement of over de producten of diensten van Trommel- en Fluiterkorps ‘Heide’ Swalmen kunt u contact opnemen via de contactpagina.